Weststadt
Weststadt.jpg
Skapare: Tobias
Grundande: 205 E.A.K, 163 F.H(-163 E.H)
Namn: Weststadt
Huvudstad: Flussdorf
Styrelsesätt: Feodal samhälle och Stadtsråd
Statsreligion: Revidationen
Befolkningsmängd: ca 700.000


Geografi[redigera | redigera wikitext]

Naturliga bergskedjor runt landets gränser(undantag stora delar i söder). Stora delar av landet består av skog. Det är ovanligt att hitta öppna fält naturligt i landet.

Namnet[redigera | redigera wikitext]

Namnet Weststadt kommer ifrån den tid då det Almekiska Kejsardömmet var som störst. Weststadt var benämningen på den del av det Almekiska Kejsardömmet som idag består av Wojas, stora delar av framförallt norra Kalim och såklart nuvarande Weststadt

Plats[redigera | redigera wikitext]

Vart ligger landet?

Områden[redigera | redigera wikitext]

Landet är uppdelat i tre stycken provinser vars namn fanns innan Almekiska Kejsardömmets expansion i Västra-Noordhland. Namnen tyder på en tid där små riken var väldigt isolerade till varandra pga bergskedjor och stora öknar.

Norrariket[redigera | redigera wikitext]

 • Tal Zeit är provins huvudstad

Västrariket[redigera | redigera wikitext]

 • Flussdorf är provins huvudstad

Söderriket[redigera | redigera wikitext]

 • Waldburg är provins huvudstad

Naturtillgångar[redigera | redigera wikitext]

Finns det några betydelsefulla naturtillgångar?

Politik[redigera | redigera wikitext]

Allierade[redigera | redigera wikitext]

Fientliga Relationer[redigera | redigera wikitext]

 • Kylig relation till Wojas
 • Kylig relation till Kalim

Styrelse[redigera | redigera wikitext]

Landet är en monarki med prins som den högsta titeln. Trots det så ligger den större delen av makten i landet hos Stadtsrådet som är ett slags parlament bestående av de fem samhällsklasserna.

Religion[redigera | redigera wikitext]

Revidationen är statsreligion i Weststadt och är en religion som är högt uppskattad i landet då dess införande/skapande endast haft positiva effekter på samhället. Den mest synliga effekten syns i landets ekonomi och utveckling.

Monarkin[redigera | redigera wikitext]

Stadtsråd[redigera | redigera wikitext]

Stadtsrådet är den viktigaste kuggen i Weststadts styre då denna form av demokrati ger landet den stabilitet som behövs nu när landet saknar en religion som håller ett hårt grepp om befolkningen. Stadtsrådet består av 9 rådsmedlemar från de fem samhällsklasserna. Varje rådsmedlem som utses av sitt speciella organ måste godkännas av prinsen.

 • Högadeln har 2 medlemar som utses av hertigarna i landet
 • Lågadeln har 2 medlemar som utses av hertigarna i landet
 • Borgare har 2 medlemar som utses av borgmästarna i landet
 • Militären har 1 medlem som utses av den med högst militär grad
 • Prästerna har 1 medlem som utses av Prästrådet
 • Bönderna har 1 medlem som utses på bondemötet

Stadtsrådet beslutar om de flesta saker i landet och det behövs bara en majoritet av rådet för att föra igenom ett beslut. Något som är viktigt att komma ihåg är att prinsen har vetorätt i alla beslut men brukar detta sällan med tanke på vilka politiska följder det skulle skapa. I krig så fattar prinsen alla beslut för landet utan stadtsrådet men prinsen har som regel med sig rådsmedlemarna som rådgivare. Stadtsrådet sitter vanligtvis i en stor byggnad i Flussdorf.

Samhällsklasserna[redigera | redigera wikitext]

Adel[redigera | redigera wikitext]

Adeln i Weststadt delas in i hög- och lågadel. Totalt har adeln i landet fyra rådsmedlemar i Stadtsrådet där två stycken av dessa har en högadlig titel medan de två andra endast får ha lågadliga titlar.

Högadel[redigera | redigera wikitext]

De adelstitlar i Weststadt som räknas som högadel är:

 • Hertig
 • Markis
 • Greve

Lågadel[redigera | redigera wikitext]

De adelstitlar i Weststadt som räknas som lågadel är:

 • Baron
 • Friherre
 • Riddare

Borgare[redigera | redigera wikitext]

Borgare är den viktigaste samhällsklassen i Weststadt och har ett stort inflytande i landet. Dels på grund av att de innehar stor kunskap och dels för att de är många till antalet jämfört med andra länders borgare. För att utse vilka två borgare som ska sitta i Stadtsrådet så samlas alla borgmästare i landet för att välja fram vilka bland de olika kandidaterna. Exempel på yrken i Weststadt som betraktas som borgare:

 • Hantverkare av olika slag
 • Köpman
 • Läkare
 • Lärd
 • Sjöfarare
 • Stadsvakt/Rättskipare
 • Diplomat

Militär[redigera | redigera wikitext]

Weststadt har en väldigt liten milis men däremot så har de en yrkesmilitär som lever på att vara soldater och detta även i fredstider. Denna samhällsklass har en representant i Stadtsrådet som utses av den med högst militärgrad. Dessa soldater är mer tränade på att försvara landets gränser än att vidga dessa men det betyder inte att de inte kan utföra offensiva planer. De har tränats i att använda omgivningen till sin fördel i krig. Det finns både infanterister, kavallerister, pilbågsskyttar samt olika typer av marina trupper.

Präster[redigera | redigera wikitext]

I Weststadt så är revidationen statsreligion och alla inom denna samhällsklass måste vara präster i revidationen. Prästrådet som består av de tre ärkebiskoparna i landet beslutar vem som ska sitta i Stadtsrådet.

Bönder[redigera | redigera wikitext]

Denna samhällsklass är precis som i andra länder det som får landet att gå runt. För att utse vem som får sitta i Stadtsrådet så har man ett bondemöte i huvudstaden där det kommer en vald representant från varje by. På bondemötet röstar dessa representanter på vem som ska få sitta i Stadtsrådet. Exempel på yrken som ingår i denna samhällsklass är:

 • Bonde
 • Prostituerad
 • Budbärare
 • Underhållare
 • Vildmarksman

Viktiga Grupper[redigera | redigera wikitext]

Har Vita manteln ett högkvarter i landet?

Handel[redigera | redigera wikitext]

Har låg behov av import då landet har stora resurser inom landsgränserna. Exporterar via handelskanaler genom bergen eller via för utomstående förvirrande handelsvägar genom skogarna vid de södra gränserna.

Befolkningen[redigera | redigera wikitext]

Ca 700 000 invånare varv ca 570 000 ingår i samhällsklassen bönder. 10 000 invånare är jämt fördelade som hög- och lågadel. 6 000 jobbar inom kyrkan i form av t.ex. präster. 80 000 räknas som borgare och de resterande 34 000 ligger i samhällsklassen militär och dessa special utbildade krigare är alltid redo för krig då det är deras yrke.

Städer[redigera | redigera wikitext]

Flussdorf[redigera | redigera wikitext]

Befolkning: 264 000 Weststadts huvudstad som ligger placerad utmed den stora floden Neisse. Flussdorf har stadskärnan byggd i vattnet vilket gör att små båtar används frekvent för att transporteras till olika ställen i staden samt ut till den stora hamnen vid stadens utkant.

Tal Zeit[redigera | redigera wikitext]

Befolkning: 106 000 Staden i norr. Ligger nära bergen i norr vilket gör att endast dalgången med sin handelsväg genom bergen kan ta personer till staden från andra länder.

Waldburg[redigera | redigera wikitext]

Befolkning: 150 000 Staden i söder som är den stad som har flest utomstående besökare då den har lättast terräng omkring sig även fast utomstående lätt irrar omkring sig i de stora skogarna om de styrande i Weststadt vill det.

Yrkesgrupper[redigera | redigera wikitext]

Vanliga yrken[redigera | redigera wikitext]

 • Bonde
 • Jägare
 • Hantverkare
 • Köpman

Viktiga yrken[redigera | redigera wikitext]

 • Läkare
 • Lärd
 • Soldat
 • Präst
 • Stigfinnare

Utbildningar[redigera | redigera wikitext]

Waldburgs akademier[redigera | redigera wikitext]

Skogarns i Söderriket har alltid varit rikt på växter och örter både giftiga och helande. Detta har skapat ett behov av att få kunskap om dessa olika växter och deras effekter. Ur det så har Waldburgs friskvårds- och sjukvårdsakademi skapats.

Friskvårdsakademi[redigera | redigera wikitext]

På denna instutition så utbildar man inte bara personer inom friskvård och växtlära utan man forskar även till stor del och växters olika egenskaper i olika former.

Sjukvårdsakademi[redigera | redigera wikitext]

I Waldburg så utbildas Noordhlands bästa läkare. Denna akademi har god gemenskap med friskvårdsakademin i staden vilket ger läkarna goda kunskaper i växtlära. Weststadts sjukvård ligger före i det mesta vad gäller sjukvård och friskvård. Detta beror till stor del av deras stora kunskap om hygienens betydelse.

Flussdorfs Universitet[redigera | redigera wikitext]

Stort lärosäte för kunskap med ett bibliotek som används flitigt av de lärda i staden.

Tal Zeits jordbruksakademi[redigera | redigera wikitext]

På denna akademi utvecklar man hela tiden jordbruket i landet. Det var här man kom fram till den stora jordbruk reformen i landet.

Militär skolan[redigera | redigera wikitext]

Har sitt högkvarter i Flussdorf men har även byggnader runt om i landet. Dessa skolan fungerar som utbildning och rekrytering av soldater men även som utgångspunkter vid eventuella attacker mot landet.

Weststadts skolreform[redigera | redigera wikitext]

Skolreformen handlar inte om att alla barn ska gå i skola utan de handlar om att alla ska få möjlighet att få en grundutbildning i kyrkan. Eftersom många familjer inte kan ha sina barn borta hela dagarna så är det öppet för barnen att komma till kyrkan och få kunskap när de kan. Helgdagarna är de dagar då flest barn flockas till kyrkan för att få lära sig. I Stadtsrådet beslutade man år 53 E.H att alla kyrkor i landet ska erbjuda alla barn grundutbildning. Stadtsrådet beslutade även om dessa stadgar som ska undervisas i:

 • Läkekonst; 1T6+1(Specialisering: Hygien) enheter
 • Djur- och växtlära; 1T6+1
 • Filosofi och Ockultism(Revidationen); 1T6+1(Specialisering: Revidationen) enheter
 • Geografi; 1T6-2 enheter
 • Historia; 1T6-2 enheter
 • Jordbruk; 1T6+1 enheter
 • Lagkunskap; 1T6-2 enheter
 • Räkning; 1T6-2 enheter
 • Jakt; 1T6-2 enheter
 • Handel; 1T6+1 enheter
 • Etikett; 1T6-2 enheter
 • Skrift(Nordiska); 1T6-2 enheter


Invånare[redigera | redigera wikitext]

Hur är invånarantalet uppdelat i raser?

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

Finns det något mer viktigt om landet?

Rykten[redigera | redigera wikitext]

Återerövringen[redigera | redigera wikitext]

Det ryktas på värdshus och hov runt omkring i Noordhland att Weststadt varje dag planerar inför den dag då de ska ta tillbaka de landområden som en gång varit deras. Vilket betyder att återerövringen av den förlorade staden är en fråga om när och inte om.

Myter[redigera | redigera wikitext]

Har Helm vandrat igenom detta land?

Legender[redigera | redigera wikitext]

Återuppväcktes Oghm här?

Platser[redigera | redigera wikitext]

Den Förlorade Staden[redigera | redigera wikitext]

Verloren är Weststadts gamla huvudstad som ligger vid Neisses floddelta. Detta innebär att staden ligger på delad mark mellan Wojas och Kalim. Att återta den förlorade staden är något som hela landet trånar efter.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.